ფონდის შესახებ

საქველმოქმედო ფონდი იალქანი

ორგანიზაციის მიზანი

საქველმქმედო ფონდი იალქანი-ს მიზანია დაეხამროს და ადვოკატრება გაუწიოს უკიდურესად შეჭირევბულ ოჯახებს, იხსნას ბავშვები სიღარიბისგან. ჩვენი მთავარი დანიშნულება დავეხმაროთ მძიმე დიაგნოზის მქონე ადამიანებს, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი ფინანსებით იმკურნალონ. ფონდს აქვს მჭიდრო კავშირი ჯანდაცვის სამინსტროსტან და ცდილობს მოიპვოს დაიფინანსებები კონკრეტულ ბენფიციარებზე საზღვარგერთაც კი.

ფონდი არის ასევე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წევრი ორგანიზაცია, რომლის ფარგლებში ვეხმარებით ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებს მათი დაცვის გაძლიერებისა და თვითშეფასების ამაღლების მიზნით. ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულებაა მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე არცერთი ბავში მშიერი

ნიკოლოზ მიშელაძე


წლის ნიკოლოზ მიშელაძე მძიმე ავადმყოფობას ებრძვის ბავშვს გულის მანკი და ქრონიკული ასთმა აქვს

გულის მანკი

ნანიკო საბაშვილი


ძვლოვანი წანაზარდი