ბაჩანა გედავნიშვილი

საჭიროა

დიაგნოზი

გამოქვეყნდა
2021-02-17 14:06:31

ჯაბა ნიჟარაძე

საჭიროა

დიაგნოზი

გამოქვეყნდა
2021-02-17 14:05:55

დემტერე დევაძე

საჭიროა

დიაგნოზი

გამოქვეყნდა
2021-02-17 14:05:20