თაკო არჯევანიძე

საჭიროა

დიაგნოზი
თირიკმლის ნეფროზი

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:52:44

მურმან სორდია

საჭიროა

დიაგნოზი
თანდაყოლი გულის დეფექტი

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:50:47

ტატა გაბუაშვილი

საჭიროა
27 000$

დიაგნოზი
ლეიკემია

გამოქვეყნდა
2020-11-16 14:10:55